top of page

ONS PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid:              open file voor volledige verklaring

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor Ojoka CSA Bv van het hoogste belang. Wij verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen (1).

Met de verklaring in pdf bijlage willen wij u alvast volledig informeren.

Daarbij zullen wij dieper ingaan op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De eventueel reeds contractueel afgesproken voorwaarden tussen u en ons blijven onveranderd.

Wij nodigen u hiermee allen vriendelijk uit even de tijd te nemen om deze privacyverklaring volledig te doorlezen en uzelf bekend te maken inzake ons beleid m.b.t dit onderwerp.

Onthoud alvast ook dat u zich steeds kunt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Artikel VII van deze verklaring gaat trouwens dieper in op deze mogelijkheid. 

(1) Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

bottom of page